About the Center

    The VLK Center was established for the purpose of spreading Vietnamese Language & Knowledge to Thai and International students and supporting social activities of culture and charity.Our experienced and professional teacher from well-established universities with strong passion for teaching will bring a jolly, amicable atmosphere but effective and practical classes.
The Center also provides professional and high quality Translation and Interpretation Services. Besides, VLK Center is always ready to co-operate with government and non- government organizations, associations in terms of education, language and culture for humanity purpose.

    Trung Tâm Ngôn ngữ và Kiến thức Việt được thành lập với mục đích quảng bá ngôn ngữ và kiến thức về Việt Nam tới bạn bè Thái Lan và quốc tế cũng như tham gia, góp phần giúp đỡ các hoạt động văn hóa, nhân đạo và từ thiện xã hội.

    Đội ngũ giáo viên có chuyên môn, giàu kinh nghiệm và tâm huyết với việc giảng dạy sẽ mang đến cho các giờ học của Trung Tâm một bầu không khí vui vẻ, thân mật nhưng hiệu quả cao. Ngoài ra Trung Tâm còn có các dịch vụ về dịch thuật - phiên dịch chuyên nghiệp, chất lượng, chính xác. Bên cạnh đó, Trung Tâm cũng luôn sẵn sàng hợp tác về mặt ngôn ngữ, văn hóa, giáo dục với các cơ quan, tổ chức chính phủ và phi chính phủ với mục đích nhân đạo.

Co-operation/ Các sự hợp tác

•  AAT Thailand Alliance Anti Traffic/ Liên minh phòng chống buôn bán phụ & nữ trẻ em Thái Lan.
•  Thai -Viet Cultural Society/ Hội Văn hóa Thái - Việt
•  Department of Social Development and Human Scurity/ Cục Phát triển Xã hội và An ninh con     người
•  DSI/ Cục điều tra đặc biệt
•  Children Juveniles and Women Division/ Cục cảnh sát bảo vệ phụ nữ & trẻ vị thành niên.
•  Office of Anti Human trafficking, Department of Social Devalopment and Human Security. / Văn     phòng phòng chống buôn bán người, Cục Phát triển xã hội và an ninh con người.

Why VLK Center?

•  Small class, experienced and native teachers make the classes not only typical classes but rather     are sessions where students are motivated to practice your speaking skills, learn new vocabulary     in role-play sessions, and ask questions about your outside interests of the language you are     learning.
•  Registered students can borrow books, magazines, VCDs, DVDs from the Center’s library.
•  Registered students can redo anytime with equivalent courses
•  Registered students can engage in activities of Vietnamese community, receive news and letters     about Vietnam on special occasions.

 

 

 
 
 
 
 

Hotels